SDE++ Subsidie

De overheid stimuleert duurzame productie van elektriciteit en warmte door middel van o.a. zonnepanelen of zonnecollectoren. Middels de SDE++ subsidie kun je 15 jaar lang subsidie ontvangen op de opbrengst van een PV installatie. De subsidie is bedoeld voor grootzakelijke aansluitingen (>3x80A).


 

SDE++ Subsidie zonnepanelen aanvragen

Hoe zit het nu met het aanvragen van SDE++ subsidie?

Om SDE++ subsidie aante kunnen vragen heb je een grootverbruikersaansluiting nodig (>3x80A), en de te installeren zonnestroominstallatie moet minimaal 15kWp geïnstalleerd vermogen hebben. SDE++ subsidie aanvragen doe je bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit kan op twee momenten per jaar, in het voorjaar en in het najaar.

 

Hoe werkt de SDE++ subsidie?

De subsidie compenseert de 'onrendabele top' van duurzame stroom, oftwel, geeft subsidie bovenop de kale, 'grijze' stroomprijs. Zo wordt investeren in duurzame stroom ook voor grootzakelijke aansluitingen rendabel. Alleende consumptie van je zelf opgewekte stroom of terugleveren aan het net voor de kale stroomprijs, is namelijk niet genoeg om de investering binnen een redelijke termijn terug te verdienen. Daar is met ons aantal zon-uren en huidige systeemkosten voorlopig nog een extra subsidie voor noodzakelijk.

Wel wordt de subsidie jaarlijks lager omdat de kosten voor PV installaties de afgelopen jaren ook flink gedaald zijn. 

 

De aanvraag

Je vraagt een kWh-vergoeding aan, en vervolgens werkt de toekenning van de subsidies als een soort veilingsysteem. De goedkoopste technieken (per kWh) worden als eerste van subsidie voorzien. Afhankelijk van het resterende budget worden steeds duurdere aanvragen gehonoreerd. Wanneer de subsidiegrens bereikt is, worden de resterende subsidie-aanvragen afgewezen. 

In de afgelopen jaren is het SDE+ budget meermalen overschreden. Dit betekent dat projecten met een hoge subsidievraag vaak geen subsidie hebben gekregen. Het is daardoor van belang om goed te onderzoeken op welk bedrag je wilt inzetten.

 

 

Inventicss helpt bij de aanvraag 

Inventicss kan de benodigde transportindicatie, capaciteitsanalyse, haalbaarheidsstudie met financiële doorrekeningen en uiteindelijke aanvraag bij de RVO verzorgen. En we hebben natuurlijk alles in huis om het project te realiseren als de subsidie eenmaal is toegekend, van engineering tot installatie.